Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Toko Eddy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Toko Eddy, en/of omdat u deze zelf verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier op de website van Toko Eddy . Toko Eddy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres.

WAAROM Toko Eddy GEGEVENS NODIG HEEFT

Toko Eddy verwerkt uw persoonsgegevens om de (mogelijke) overeenkomst(en) met u uit te kunnen voeren en/of telefonisch contact(en) met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor zover het nodig is.

HOE LANG Toko Eddy GEGEVENS BEWAART

In principe bewaart Toko Eddy uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. U bepaalt zelf hoelang het is. Vooralsnog bewaart Toko Eddy uw gegevens voor 2 jaar.
Uw facturen bewaart Toko Eddy volgens de wettelijke termijn.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Indien u online een account aangemaakt hebt, kunt u ten alle tijden uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen (wijzigen naar onbekend).
U kunt ook een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk (via e-mail of post) indienen. Toko Eddy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

DELEN MET ANDEREN

Toko Eddy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Uw algemene bezoekgegevens aan de website van Toko Eddy kan door de hosting worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Onze website maakt tevens gebruik van plugins en dergelijke voorgeprogrammeerde zaken waardoor cookies aangemaakt kunnen worden.
Toko Eddy heeft op dit soort zaken geen invloed en maakt van deze cookies geen gebruik. Toko Eddy heeft aan de leveranciers daarvan geen toestemming gegeven om via de website van Toko Eddy verkregen informatie te gebruiken voor doorverkoop en/of andere doeleinden anders dan voor de werking van de website. Bij het ingaan van de website wordt u een keuze voorgelegd of u het aanmaken van deze cookies toelaat. Er is ook een link die vervolgens meer uitleg geeft wat cookies zijn.

BEVEILIGEN

Toko Eddy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Toko Eddy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Toko Eddy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Toko Eddy op.

Toko Eddy is als volgt te bereiken:
Van Zuylen van Nijeveltstraat 324
2242 LP  Wassenaar.
Telefoon: 070-5171761
E-mailadres: info@tokoeddy.nl

Laatste wijziging: 8 juli 2018.